Myndigheter som kan hjälpa till

På Starta företag-dagen får du överblick över vilka myndigheter som gör vad på din väg till ett eget företag. Dagen arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket.

Tillväxtverket börjar med att ge en helhetsbild av vägen till eget företag. Bolagsverket informerar om hur du registrerar ditt företag och Skatteverket går igenom bokföring, skatt och moms. Patent- och registreringsverket informerar om hur du skyddar ditt varumärke, patent och design.

Arbetsförmedlingen berättar om vilken hjälp du kan få vid rekrytering. Försäkringskassan informerar om vad som gäller om du blir sjuk eller vill vara föräldraledig. Slutligen tar Tullverket upp reglerna för handel med länder utanför EU.

Här kan du läsa den blädderbara broschyren:
Starta företag 2017:1
Starta företag 2017:1 – Lättläst

Göteborg 1 februari

Wed Feb 01 09:00:00 CET 2017 - Wed Feb 01 16:00:00 CET 2017, Wed Feb 01 16:00:00 CET 2017

Location: Folkets hus, Kongressen
Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Contact: Myndigheter i samverkan

Last entry: Sun Jan 29 00:00:00 CET 2017

course-view 2.7

period: se.tvv.course.model.CoursePeriod@b541ed79