Myndigheter som kan hjälpa till

På Starta företag-dagen får du överblick över vilka myndigheter som gör vad på din väg till ett eget företag. Dagen arrangeras av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Tillväxtverket och Tullverket.

Tillväxtverket börjar med att ge en helhetsbild av vägen till eget företag. Bolagsverket informerar om hur du registrerar ditt företag och Skatteverket går igenom bokföring, skatt och moms. Patent- och registreringsverket informerar om hur du skyddar ditt varumärke, patent och design.

Arbetsförmedlingen berättar om vilken hjälp du kan få vid rekrytering. Försäkringskassan informerar om vad som gäller om du blir sjuk eller vill vara föräldraledig. Slutligen tar Tullverket upp reglerna för handel med länder utanför EU.

Här kan du läsa den blädderbara broschyren:
Starta företag 2017:1
Starta företag 2017:1 – Lättläst

Stockholm 26 januari

Thu Jan 26 09:00:00 CET 2017 - Thu Jan 26 16:00:00 CET 2017, Thu Jan 26 16:00:00 CET 2017

Location: Kista Science Tower, Auditoriet
Färögatan 33, Kista

Contact: Myndigheter i samverkan

Last entry: Mon Jan 23 00:00:00 CET 2017

course-view 2.7

period: se.tvv.course.model.CoursePeriod@dc17a7ae