Har du en projektidé?
Vill du ha koll på framgångsfaktorerna?

En ny EU-programperiod har inletts. Detta medför nya möjligheter att söka pengar för projekt som leder till sysselsättning och tillväxt i vår region. Den 8:e maj bjuder vi upp alla projektaktörer till ”dans” i Hässleholm! Vi står för grundstegen, ni för idéerna och koreografin.
Förmiddagens första seminariepass ger dig grundstegen, det vill säga information om vad programmen innehåller och hur de förhåller sig till varandra. Det andra passet ger dig tips på nyckelfaktorer för hållbara projekt.

Mellan seminarierna, och under lunchen, möter du andra projektaktörer och med representanter för programmen som gärna svarar på just dina frågor.
Passet efter lunch ger dig möjlighet att diskutera din projektidé med programrepresentanter och projektcoacher. Passa också på att mingla med de övriga deltagarna på konferensen – potentiella danspartners i ditt kommande projekt.

Vänta inte för länge med att anmäla dig, först till kvarn!
Välkommen!

Fri May 08 09:00:00 CEST 2015 - Fri May 08 14:30:00 CEST 2015, Fri May 08 14:30:00 CEST 2015

Location: Kulturhuset i Hässleholm
Järnvägsgatan 23, Hässleholm

Contact: Anna Josefsson

Last entry: Mon May 04 00:00:00 CEST 2015

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft – genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
Läs mer på tillväxtverket.se
course-view 2.7

period: se.tvv.course.model.CoursePeriod@7103eec6